معاون بانک مرکزی اروپا دگویندوس: تحولات به رشد آهسته تر در دوره پیش رو اشاره دارد

معاون بانک مرکزی اروپا دگویندوس: تحولات به رشد آهسته تر در دوره پیش رو اشاره دارد.

✅افزایش قیمت انرژی در حال کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید است.

✅ در میان‌مدت اکثر بررسی‌ها و سنجش‌های انتظارات تورمی مبتنی بر بازار نشان‌دهنده نرخ تورم در حدود ۲ درصد هدف هستند. نشانه های اولیه بازنگری های بالاتر از هدف در این اقدامات، نظارت دقیق را ایجاب می کند.

✅افزایش قیمت ها در ماه های آینده بالا خواهد ماند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews