معاون ارشد بانک مرکزی کانادا: نمی توان اجازه داد که تقاضا بیش از حد از عرضه جلوتر باشد…

معاون ارشد بانک مرکزی کانادا: نمی توان اجازه داد که تقاضا بیش از حد از عرضه جلوتر باشد یا کانادا در معرض ریسک افرایش تورم قرار بگیرد.

⭕️نرخ ها باید افزایش یابند اما نه به صورت خودکار.

⭕️برای تعدیل تقاضا، شامل تقاضا در بازار مسکن، به نرخ‌های بالاتری نیاز است.

⭕️ رشد قیمت مسکن در کانادا به طور ناپایدار قوی است.

⭕️برای اقتصاد چیز بدی نخواهد بود که رشد قیمت مسکن کمی تعدیل شود.

#BOC #CAD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews