مشاور امنیت ملی کاخ سفید سالیوان: داخل مرز های اوکراین عمل نمی کنیم

مشاور امنیت ملی کاخ سفید سالیوان: داخل مرز های اوکراین عمل نمی کنیم و اگر مسکو تدارکات حمایتی از اوکراین را قطع کند این امر شرایط را تغییر خواهد داد.

✅سیاست این است که اطمینان حاصل شود چین به تایوان حمله نمی کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews