مدیر NIH آنتونی فائوچی: پیش بینی اینکه آیا امیکرون باعث بیماری شدید می شود دشوار است…

مدیر NIH آنتونی فائوچی

مدیر NIH آنتونی فائوچی: پیش بینی اینکه آیا امیکرون باعث بیماری شدید می شود دشوار است.

وی افزود داده های اولیه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که هیچ علامت غیر معمول مرتبطی با واریانت امیکرون وجود ندارد.

مدیر CDC ایالات متحده والنسکی: هیچ مدرکی دال بر وجود امیکرون در ایالات متحده وجود ندارد، به طور فعال در ایالات متحده به دنبال نوع امیکرون هستیم اما سویه دلتا همچنان گونه غالب باقی مانده است.
ابزار هایی برای جلوگیری از فشار بر سیستم بهداشتی متأثر از امیکرون داریم.

#Coronavirus

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews