مدیر عامل فایزر: بعید است که واریانت امیکرون به طور کامل از واکسن موجود فرار کند…

مدیر عامل فایزر

مدیر عامل فایزر: بعید است که واریانت امیکرون به طور کامل از واکسن موجود فرار کند.

وی افزود قرص شرکت فایزر از قبل به گونه ای طراحی شده است که بتواند انواع مختلف ویروس را مدیریت کند.

#Coronavirus #Vaccine

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews