مدرنا بازار را مجدد ریسک گریز کرد…

ریسک گریز

مدرنا بازار را مجدد ریسک گریز کرد!

📃پس از اینکه مدیر عامل شرکت مدرنا تردید ها را نسبت به اثربخشی واکسن های فعلی علیه واریانت امیکرون افزایش داد شاهد پیدایش جریانات ریسک گریزی در بازار هستیم.

به گزارش فاینانشیال تایمز مدیر عامل مدرنا در اظهار نظری تازه پیش بینی کرده است که واکسن های موجود در برابر نوع امیکرون اثربخشی بسیار کمتری خواهند داشت.

ارزهای ایمن قویترین و ارزهای کالایی ضعیف ترین عملکرد را تا به این لحظه داشته اند.

#FX #Market

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews