امروز مجلس سنای ایالات متحده بر روی لایحه زیر ساختی دو حزبی کار خواهد کرد

مجلس سنای ایالات متحده (اخبار مهم فارکس)

به گزارش فاکس امروز مجلس سنای ایالات متحده بر روی لایحه زیر ساختی دو حزبی کار خواهد کرد. برنامه ریزی شده است تا مناظره و رای گیری بر سر اصلاحات این لایحه انجام شود. اخبار مهم فارکس را از ما بخواهید

#US

 

تفاوت مجلس نمایندگان و کنگره ایالات متحده:

نظام پارلمانی در ایالات متحده امریکا، ساختار دو مجلسی دارد. مجلس سنا(کنگره) و مجلس نمایندگان.
جلسات کنگره و همچنین جلسات مجلس نمایندگان، در ساختمان کاخ کنگره(کاپیتول) در شهر واشنگتون برگزار میشود.
جلسات کنگره(سنا) و محلس نمایندگان هر یک جداگانه برگزار میشود. همچنین در یکروز مشخص جلسه مشترک برگزار میکنند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا ۴۳۵ عضو دارد. در حالی که مجلس سنای ایالات متحده را ۱۰۰ عضو تشکیل میدهد.
سخنگوی مجلس نمایندگان را عضو ارشد حزب اکثریت بر عهده دارد. اختیارات وی مشخص کردن دستورات جلسات، تعیین مدت زمان بحث و همچنین خارج کردن برخی موضوعات از دستور کار میباشد.
هر زمانی که حزب رئیسجمهور و حزب اکثریت مجلس یکی نباشد، سخنگوی مجلس نمایندگان علاوه بر وظایف قانونی خود، نقش رهبر اپوزسیون را نیزبر عهده میگیرد.
نمایندگان در مجلس پیش نویس بک لایحه(طرح) را نوشته و سناتور ها و نمایندگان را برای همراهی در لایحه جذب خود میکنند.
پیش نویس لایحه جهت تصویب در مجلس نمایندگان به کمیته ارجاع داده میشود و رای گیری انجام میشود.
در صورت تصویب ، لایحه از کمیته مجلس نمایندگان به صحن مجلس(کنگره) جهت تصویب نهایی میرود. در مجلس سنا، رای گیری بصورت سنتی انجام میشود در حالی که رای کیری در مجلس نمایندگان الکترونیکی هست.

 

 

اخبار مهم فارکس را از ما بخواهید. با اخبارهای ایکس فارکس همیشه جلوتر از بازار خواهید بود.

ایکس فارکس تمام اخبار مهم فارکس را پوشش می دهد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews