فروش خانه های معلق ایالات متحده قویتر از انتظارات در ماه می…

شاخص فروش خانه های در معرض فروش خام ایالات متحده ارزیابی ماه می

عدد واقعی ۰.۷٪🔺

عدد مورد انتظار ۳.۵٪-

عدد قبلی ۳.۹٪-

📃این یک شاخص عقب مانده می باشد اما به طور قابل توجهی قویتر از انتظارات بود. هفته گذشته فروش خانه های جدید در ایالات متحده نیز قوی بود و سازندگان مسکن هفته خوبی را در مجموع سپری کردند. در مورد مسکن ایالات متحده اظهارنظرهای نزولی شدیدی وجود دارد به طور مثال لارنس یون اقتصاددان ارشد NAR گفته است: با وجود سود اندک در فروش های معلق از ماه قبل، بازار مسکن به وضوح در حال گذار است. امضای قراردادها نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است زیرا نرخ وام مسکن بسیار بالاتر رفته است.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews