نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک رشد انتظارات مصارف خانوارها نشان می دهد

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد که رشد انتظارات مصارف خانوارها به بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است.

همچنین انتظارت قیمت مسکن سال پیش رو نیز به بالاترین سطح ۴.۸٪ رسیده است.

فدرال رزرو می گوید انتظارات تورمی در بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۱۴ قرار دارد.

 

بانک مرکزی فدرال نیویورک کجاست؟

دومین بانک فدرال ایالتی از ۱۲ بانک مرکزی ایالات متحده امریکاست. این بانک در شهر بزرگ نیویورک مستقر است. که به بررسی تورم قیمت و تنظیم اقتصاد و اجرای مقررات در بانک های داخل قلمرو خود است.
رییس بانک فدرال نیویورک جز هشت عضو رای دهنده به تعیین نرخ های بهره هست. بانک فدرال نیویورک مهمترین بانک ایالتی محسوب میشود. که نقش عمده ایی در سیاست های پولی نامتعارف و بسیاری از تسهیلات ویژه اعطای وام دارد.

قلمرو بانک مرکزی نیویورک کل ایالت نیویورک و مناطقی از نیوجرسی و کنتیکت را شامل میشود. جان ویلیامز جانشین ویلیام دادلی که در اواسط سال ۲۰۱۸ بانشسته شد. به عنوان رییس بانک فدرال نیویورک انجام وظیفه میکند.
به دلیل نقش های مهم در اجرای سیاست های پولی و مالی و سیاست های اضطراری، بانک مرکزی فدرال نیویورک مهمترین بانک جهان شناخته میشود.
اسکناس های چاپ شده توسط بانک فدرال نیویورک با علامتB2 نشانه گذاری میشود. که نشان دهنده حرف دوم زبان انگلیسی و مشخص کننده منطقه دوم است که فدرال نیویورک در این منطقه واقع است.

در این خبر گفته شده است که نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد که رشد انتظارات مصارف خانوارها به بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews