هاسکل: ریسک مربوط به فعالیت ها همچنان نزولی هستند

بانک مرکزی انگلستان هاسکل

نظرات عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل:

✅ریسک مربوط به فعالیت ها همچنان نزولی هستند.

✅همچنان بر این ایده هستم که جهت بازگشت تورم به هدف مورد نظر ممکن است اقتصاد نیاز به حمایت بیشتری داشته باشد.

✅دیدگاه ها در ارتباط با چشم انداز عرضه متعادل است. محتاطانه آماده هستیم تا در صورت لزوم همه ابزار های موجود را به کار بگیریم.

✅ریسک نسبتاً اندکی وجود دارد که تورم پایداری را طی چند سال آینده بالای هدف مشاهده کنیم.

✅بانکها بدون در نظر داشتن موضع سیاست های فعلی آمادگی برای نرخ های منفی را آغاز کرده اند.

✅واکسنها و هزینه های مصرفی ریسک بالقوه صعودی هستند.

✅انتظار داریم انگلستان به نرخ رشد پیش از پاندمی بازگردد اما حداقل در میان مدت زمان از دست رفته جبران نمی شود، سطح خروجی اقتصاد پیوسته پایین است.


پوند استرلینگ به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

سیگنال جفت ارز GBP/JPY


تاثیرات اقدامات قرنطینه ایی بر اقتصاد انگلستان:

بحران کویید 19 از جهاتی برای انگلستان نسبت به سایر اقتصاد های بزرگ متفاوت است.اول اینکه بر خلاف کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا، بانک مرکزی خودش را دارد.

به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سیاست های نخست وزیر انگلستان وسیاست های بانکی انگلستان دستخوش تغییرات شده. در شروع بحران کرونا ویروس انگلستان در حال مذاکرات مجدد با اتحاده اروپا بود.

انگلستان در بیانیه بوریس جانسن که در بهار سال 2020 منتشر شد و به تصویب رسید، اغلام شد هیچ مستاجر تجاری نمتواند از طرف موجر از واحد تجاری اخراج شود.

در مورد سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان باید گفت این بانک از تمامی ابزار خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کرده است.بانک انگلستان نرخ بهره خود را دوبرابر کاهش داد. در یازرهم مارس 2020 بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از 0.75% به 0.25% کاهش داد. و در نوزده مارس نرخ بهرع را به 0.1% کاهش داد.

در همان ماه بانک مرکزی انگلستان برنامه تسهیلیCTFR را مجددا به کار گرفت. تا پیش از این دولت سطح پنح محدود سازی را برای اقدامات سختگیرانه در نظر گرفته بود. اولین محدود سازی در انگلستان در مارس سال2020اعمال شد.

با این حال عدم اطمینان از نوع جهش یافته ویروس کرونا به معنای هرگونه سناریو احتمالی از سوی دولت است.
حتی با اقدامات محدودسازی انتظار میرود 20000مرگ و میر را در فصل اول سال2021 شاهد باشیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews