عضو فدرال رزرو ویلیامز: قاطعانه بر بازگرداندن ثبات قیمت متمرکز هستم

عضو فدرال رزرو ویلیامز: قاطعانه بر بازگرداندن ثبات قیمت متمرکز هستم/فدرال رزرو باید به داده ها وابسته باشد و اقدامات سیاستی را طبق شرایط تنطیم کند.

⭕️من انتظار دارم که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ درصد باشد، در حالی که بیکاری در سطح پایین فعلی خود باقی خواهد ماند.

⭕️ وظیفه فدرال رزرو دشوار است، اما بازگشت تعادل و ثبات قیمت برای اقتصاد ایالات متحده بر طرف نشدنی نیست.

⭕️ برای سال ۲۰۲۲ انتظار دارم که تورم خالص PCE تقریباً ۴٪ باشد و در سال آینده به حدود ۲.۵٪ کاهش یابد.

⭕️ فدرال رزرو به سرعت در بازگشت نرخ وجوه به سطوح عادی تر در سال جاری اقدام خواهد کرد.

⭕️ما یک بازار کار به شدت داغ داریم.

⭕️جنگ و بیماری همه گیری حجم عظیمی از عدم اطمینان و پیچیدگی را به همراه دارد و فشارهای تورمی کوتاه مدت و عدم اطمینان اقتصادی جهانی را تشدید می کند.

⭕️اقدامات ما باعث کاهش تقاضا خواهد شد و عوامل موثر در کمبود عرضه برطرف خواهند شد.

⭕️مطمئن هستم فدرال رزرو ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف دوگانه خود دارد.

 

ادامه نظرات ویلیامز:

⭕️مسیری رو به جلو برای فرود نرم وجود دارد.

⭕️مسیر ما کاهش تقاضا به جایی است که عرضه در آنجا قرار دارد.

⭕️همچنین باید بتوان به داده ها وابسته بود و مسیر را تنظیم کرد.

⭕️دشوار است که تخمین بزنیم نرخ خنثی در کجا قرار دارد.

⭕️ رویکرد اقدام سر وقت با اهمیت می باشد.

⭕️نمی دانم که نرخ بهره فدرال رزرو در اواسط سال آینده چقدر خواهد بود.

⭕️ما درک می کنیم که سیاست فدرال رزرو پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهانی دارد.

⭕️هر چه بیشتر قابل پیش بینی باشیم بهتر است.

⭕️برای مدتی می توان دید که رشد اقتصادی پایین تر از روند باشد.

⭕️ممکن است ببینیم نرخ بیکاری افزایش یابد اما نه به شکل قابل توجهی.

⭕️در دو جلسه بعدی افزایش نیم درصدی نرخ های بهره به عنوان حالت مبنا منطقی به نظر می رسد.

⭕️ من مطمئن هستم که می توان تورم را کاهش داد.

⭕️تا زمانی که تقاضا بسیار قوی باشد، حل مسائل زنجیره تأمین مشکل است.

⭕️فدرال رزرو باید انتظارات تورمی بلندمدت را روی ۲٪ درصد مستحکم کند.

⭕️اگر تورم بالاتر باشد نرخ بهره ای لازم است که برای تورم بالاتر تعدیل شود.

⭕️می توان شرایطی را تصور کرد که در آن نیازی نیست خیلی بالاتر از آن بروید (نرخ تعدیل شده بر اساس تورم) اما در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در ادامه مسیر خواهیم دانست.

⭕️در صورت نیاز، مشکلی با افزایش نرخ بهره واقعی بالاتر از سطح خنثی ندارم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews