عضو فدرال رزرو والر: ممکن است لازم باشد تا فدرال رزرو پروسه تیپرینگ را شتاب ببخشد…

عضو فدرال رزرو والر

عضو فدرال رزرو والر: ممکن است لازم باشد تا فدرال رزرو پروسه تیپرینگ را شتاب ببخشد.

ادامه نظرات:

✅فشار های تورمی گسترده تر می شوند و تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهند یافت.

✅افزایش انتظارات تورمی نگران کننده است.

✅بهبود سریع بازار کار و تورم بالا سبب می شود که من طرفدار کاهش سریع تیپرینگ و افزایش سریعتر نرخ های بهره باشم.

ا

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#FED

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews