• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو فدرال رزرو مستر:مناسب است که در دو جلسه بعدی افزایش نیم درصدی در نرخ های بهره داشته باشیم…

عضو فدرال رزرو مستر:مناسب است که در دو جلسه بعدی افزایش نیم درصدی در نرخ های بهره داشته باشیم…

عضو فدرال رزرو مستر: کمیته بازار آزاد فدرال رزرو همیشه با تعهد قوی به اهداف دوگانه ثبات قیمت و حداکثر اشتعال هدایت می شود/ مناسب است که در دو جلسه بعدی افزایش نیم درصدی در نرخ های بهره داشته باشیم.

⭕️ریسک های تورمی به دلیل جنگ اوکراین و قرنطینه چین قویا متمایل به صعود هستند.

⭕️سرعت فعلی افزایش دستمزدها با حفظ ثبات قیمت سازگار است.

⭕️تشدید سیاست ها از سوی فدرال رزرو باید قاطعانه و عمدی باشد.

⭕️قبل از اینکه مطمئن شویم تورم به اوج خود رسیده است، به چند ماه کاهش تورم نیاز داریم.

⭕️از جلسه سپتامبر فدرال رزرو به عنوان لحظه ای برای بررسی افزایش یا کاهش قیمت ها و نحوه واکنش سیاست ها یاد می کند.

⭕️با شانس، زنجیره تامین و سایر مشکلات می تواند کاهش یابد، اما فدرال رزرو نمی تواند به شانس تکیه کند.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews