• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو فدرال رزرو ماری دالی: خواستار رویکردی هموار و روشمند در مورد سیاست فدرال رزرو هستم….

عضو فدرال رزرو ماری دالی: خواستار رویکردی هموار و روشمند در مورد سیاست فدرال رزرو هستم….

عضو فدرال رزرو ماری دالی: خواستار رویکردی هموار و روشمند در مورد سیاست فدرال رزرو هستم.

✅افزایش سریع به نرخ خنثی وجوه فدرال رزرو تا پایان سال مناسب است.

✅ بعید است که اقتصاد با اقدام فدرال رزرو به رکود برسد.

✅ تورم خیلی زیاد است، اما تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ نیست.

✅بازار چشم انداز سیاست انقباضی تر فدرال رزرو را ارزشگذاری کرده است.

✅حرکت عمدی به سمت موضع خنثی تر اولویت اصلی است.

✅تورم بسیار بالاست و با هدف ثبات قیمتی فدرال رزرو فاصله زیادی دارد.

✅هنگامی که نرخ های بهره به سطح خنثی رسید فدرال رزرو باید شرایط مالی و تورم را ارزیابی کند تا ببیند چه اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

✅هدف اشتغال کامل فدرال رزرو محقق شده است.

✅ تورم بالا و مداوم می تواند به انتظارات رسوخ کند.

✅انتظارات تورمی بلندمدت ثابت بوده ، اما فدرال رزرو نمی تواند راضی باشد.

✅در مورد کووید ابهام وجود دارد و جنگ در اوکراین ریسک هایی به همراه دارد.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews