عضو فدرال رزرو بارکین:مسیر فدرال رزرو لزوماً باعث رکود نمی شود

عضو فدرال رزرو بارکین:مسیر فدرال رزرو لزوماً باعث رکود نمی شود.

⭕️زمانی که به نرخ خنثی رسیدیم بسته به شرایط تورم می توان تصمیم گرفت که آیا باید در مورد اقتصاد ترمز کنیم یا نه.

⭕️نطر رئیس فدرال رزرو پاول در مورد افزایش نیم درصدی نرخ ها در جلسات آینده می تواند جز گزینه ها باشد.

⭕️ما آنچه را که برای کنترل تورم باید انجام دهیم، انجام خواهیم داد، تورم بالا، پایدار و گسترده است.

⭕️تقاضا قوی است و به نظر می رسد که با توجه به ترازنامه های تجاری سالم و شخصی قوی باقی بماند.

⭕️تعدادی از فشارهای تورمی دوران پاندمی در نهایت حل خواهد شد.

⭕️نرخ‌های استقراض، سطح سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوط به اقلام حساس به نرخ بهره مانند خانه‌ها و خودروها را کاهش می‌دهد.

⭕️در نرخ ۰.۸۳٪ ما هنوز با سطح نرخ های بهره ای که اقتصاد را محدود می کند فاصله داریم؛ برای همکاران من در کمیته، این نرخ خنثی در محدوده ۲ تا ۳ درصد است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews