• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو فدرال رزرو ایوانز: قیمت های بالا طولانی تر از آنچه فکر می کردیم ادامه خواهد داشت اگرچه دائمی نیستند…

عضو فدرال رزرو ایوانز: قیمت های بالا طولانی تر از آنچه فکر می کردیم ادامه خواهد داشت اگرچه دائمی نیستند…

عضو فدرال رزرو ایوانز: قیمت های بالا طولانی تر از آنچه فکر می کردیم ادامه خواهد داشت اگرچه دائمی نیستند.

✅مدتی طول می کشد تا فشار های تورمی کاهش پیدا کند.

✅فدرال رزرو باید به داده های تورمی بالا واکنش نشان دهد.

✅فشار عرضه شدیدتر چیزی است که انتظار داشتم.

✅تا پایان سال اطلاعات بیشتری در مورد پایداری تورم خواهیم دانست و امیدواریم که تورم کاهش یابد.

✅باید سیاست پولی را بسیار به حالت خنثی نزدیک کنیم.

✅افزایش نیم درصدی نرخ بهره شایان توجه است و احتمالاً بسیار محتمل می باشد.

✅ فکر می‌کردم تا مارس ۲۰۲۳ در حالت خنثی قرار می‌گیریم، اگر تا دسامبر به آنجا برسیم مشکلی ندارد.

✅ تنظیم نرخ وجوه خنثی فدرال رزرو را در محدوده ۲.۵٪-۲.۲۵٪ متصور هستم.

✅بحث واقعی این است که می‌خواهید نرخ‌ها تا پایان سال در چه موقعیتی باشند.

✅در حال حاضر انتظار ندارم که نیاز به سیاست های محدودکننده جهت مهار تورم مشاهده شود، اما این ریسک وجود دارد.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews