• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو بانک مرکزی انگلستان ساندرز: ریسک مارپیچ قیمت دستمزد وجود ندارد و در حال حاضر احتمال افزایش کلی تورم به اندازه کافی زیاد است تا افزایش نرخ های بهره را توجیه کند…

عضو بانک مرکزی انگلستان ساندرز: ریسک مارپیچ قیمت دستمزد وجود ندارد و در حال حاضر احتمال افزایش کلی تورم به اندازه کافی زیاد است تا افزایش نرخ های بهره را توجیه کند…

بانک مرکزی انگلستان ساندرز

عضو بانک مرکزی انگلستان ساندرز: ریسک مارپیچ قیمت دستمزد وجود ندارد و در حال حاضر احتمال افزایش کلی تورم به اندازه کافی زیاد است تا افزایش نرخ های بهره را توجیه کند.

ادامه نظرات:

✅تورم به سطوح مشابه دهه ۱۹۷۰ بر نخواهد گشت.

ادامه نظرات بیلی رئیس بانک مرکزی انگلستان:

✅هیچ کس از اعضای بانک مرکزی نگفت که نرخ های بهره در ماه نوامبر می تواند افزایش یابد.

✅تمامی جلسات بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در جریان خواهد بود.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews