عضو بانک مرکزی انگلستان برودبنت: نرخ مشارکت نیروی کار به دلیل پاندمی کاهش یافته است…

برودبنت

عضو بانک مرکزی انگلستان برودبنت: نرخ مشارکت نیروی کار به دلیل پاندمی کاهش یافته است.

ادامه نظرات:

✅انتظار دارم نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یابد.

✅فشار های موجود در بازار کار به مرور کاهش پیدا خواهد کرد.

✅در انتها افزایش قیمت دستمزدها و قیمت ها تولید را در برخی بخش ها محدود خواهد کرد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews