عضو بانک مرکزی اروپا کازاکس: افزایش نرخ بهره در ماه جولای امکان پذیر است

عضو بانک مرکزی اروپا کازاکس: افزایش نرخ بهره در ماه جولای امکان پذیر است.

✅پایان دادن به برنامه APP در اوایل فصل سوم ممکن و مناسب است.

✅صفر سقفی برای نرخ سپرده نیست.

✅بانک مرکزی اروپا نیازی به صبر جهت مشاهده رشد دستمزد قوی تر ندارد.

✅رویکرد تدریجی به معنای واکنش آهسته نیست.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews