عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی درباره سیاست انبساطی می گوید

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی می گوید مجموعه ابزارهای سیاست بانک مرکزی اروپا ممکن است تکامل یابد اما این سیاست باید برای سالها انبساطی باقی بماند.

 

ادامه نظرات وی :

 

✅تورم ۲درصد یک هدف است اما محدودیت هدف مورد نظر نیست.

 

✅برنامهPEPP حداقل تا ماه مارس سال ۲۰۲۲ باید پابرجا باقی بماند.

 

#ECB

 

بانک مرکزی اروپا کجاست؟

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

 

در این خبرات نظرات عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی را می خوانید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews