عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی: نباید برای نتیجه گیری در مورد رکود تورمی عجله کرد

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی: نباید برای نتیجه گیری در مورد رکود تورمی عجله کرد.

⭕️ عادی سازی سیاست ها کاملاً تضمین شده است.

⭕️باید فارکس را زیر نظر داشته باشیم،ضعیف بودن یورو هدف ثبات قیمت بانک مرکزی را به خطر می اندازد.

⭕️تورم نه تنها بالاتر بلکه گسترده تر است. تورم خالص به شدت بالاتر از هدف می باشد.

⭕️نرخ های واقعی برای مدتی به شدت منفی و در حالت خنثی باقی خواهند ماند.

⭕️نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه انتظارات تورمی کمتر تثبیت شده است.

⭕️دلیل تمدید برنامه APP به فراتر از ماه ژوئن مشخص نیست.

⭕️ منطقی است که تا پایان سال نرخ ها را به محدوده مثبت افزایش دهیم.

⭕️نرخ اسمی خنثی در ناحیه یورو بین ۱ تا ۲ درصد است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews