عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی: بدون شک بانک مرکزی جهت تضمین ثبات قیمت ها اقدام خواهد کرد…

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی: بدون شک بانک مرکزی جهت تضمین ثبات قیمت ها اقدام خواهد کرد.

✅با افزایش نرخ های بهره دولت ها باید به بدهی ها رسیدگی کنند.

✅با افزایش تورم خالص بانک مرکزی اروپا باید سیاست ها را عادی سازی کند.

#ECB #EUR

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews