عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو: وضعیت اقتصادی ایتالیا در حال خراب شدن است

عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو: وضعیت اقتصادی ایتالیا در حال خراب شدن است.

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews