عضو بانک مرکزی اروپا هولزمن: بانک مرکزی اروپا باید به زودی برنامه APP را خاتمه دهد

عضو بانک مرکزی اروپا هولزمن: بانک مرکزی اروپا باید به زودی برنامه APP را خاتمه دهد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews