عضو بانک مرکزی اروپا: نرخ تبادلی یورو را به دقت رصد می کنیم

ECB

نظرات رئیس بانک مرکزی فنلاند و در عین حال عضو بانک مرکزی اروپا در مورد یورو Rehn:

بسته برنامه اضطراری خرید های پاندمی یک هدف کمی ندارد اما در حال حاضر برای آن سقف وجود دارد.
نرخ تبادلی ارز یک هدف سیاستگذاری شده نیست. اما اثر خود را دارد و با دقت آن را رصد می کنیم.

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟

بانک مرکزی اروپا:

این بانک مرکزی   مسئول سیاست پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا  است که واحد پول یورو را پذیرفته اند. این منطقه به ناحیه یورو معروف است و در حال حاضر 19 عضو را شامل می شود. هدف اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت در منطقه یورو است. بنابراین به حفظ قدرت یورو کمک می کند.

بانک مرکزی اروپا سیاست پولی اتحادیه ناحیه یورو را تعیین می کند ، از جمله تعیین نرخ بهره ناحیه مشترک یورو. وظیفه اصلی بانک مرکزی  دستیابی به ثبات قیمت از طریق تورم پایین است.دفتر مرکزی بانک مرکزی اروپا  در فرانکفورت، آلمان است.

از اول ژانویه 1999 ، زمانی که ارز یورو توسط برخی از اعضای اتحادیه  تصویب شد ، مسئولیت سیاست های پولی در منطقه یورو را بر عهده دارد. شورای اداری نهادی در آن است که در واقع در مورد سیاست های پولی منطقه یورو تصمیم می گیرد. این شورا متشکل از شش عضو هیئت اجرایی و رئیس کل است.

با گسترش عضویت در منطقه یورو ، تعداد فرمانداران در شورای حاکم نیز افزایش یافته است. ECB دارای یک سیستم چرخش حق رأی در بین روسای بانک های ملی است.  (اعضای هیئت اجرایی دارای حق رأی دائمی هستند) ، زیرا شورای حکومتی اکنون برای رای دادن به همه اعضا در هر جلسه بسیار بزرگ است.

مسئولیت اصلی بانک مرکزی اروپا ثبات قیمت ها و تدوین سیاست های پولی است. این شامل تنظیم اهداف پولی ، نرخ های بهره اصلی ، تأمین ذخایر در سیستم یورو و ایجاد دستورالعمل هایی برای اجرای این تصمیمات است. نشست سیاست های پولی هر شش هفته برگزار می شودکنفرانس مطبوعاتی پس از هر جلسه ای برگزار می شود.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews