عضو بانک مرکزی اروپا ناگل : نرخ های بهره منفی مربوط به گذشته است…

عضو بانک مرکزی اروپا ناگل : نرخ های بهره منفی مربوط به گذشته است.

⭕️وی در پاسخ به سوال احتمال افزایش نیم درصدی نرخ های بهره می گوید: افرایش نرخ بهره مهم است بقیه موارد در شورای حکام مورد بحث قرار خواهد گرفت.

#ECB

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews