عضو بانک مرکزی اروپا ناگل: تورم فعلی خیلی بالاست

عضو بانک مرکزی اروپا ناگل: تورم فعلی خیلی بالاست.

⭕️مطمئن هستم هنوز می توانیم در میان مدت تورم را به هدف ۲٪ برگردانیم و بانک مرکزی باید با سیاست عادی سازی پیش برود.

⭕️فرصت برای اقدام بانک مرکزی در حال اتمام است.

⭕️نسبت به اقدام سال ۲۰۲۲ خوشبین هستم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews