• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو بانک مرکزی اروپا سنتنو: عادی سازی سیاست های پولی مورد نیاز و مطلوب است/ تنظیمات نباید واکنشی بیش از حد باشد

عضو بانک مرکزی اروپا سنتنو: عادی سازی سیاست های پولی مورد نیاز و مطلوب است/ تنظیمات نباید واکنشی بیش از حد باشد

عضو بانک مرکزی اروپا سنتنو: عادی سازی سیاست های پولی مورد نیاز و مطلوب است/ تنظیمات نباید واکنشی بیش از حد باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews