• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • عضو بانک مرکزی اروپا دی کاس: ما در مرحله تعریف ابزار جدید جهت مقابله با پراکندگی در ناحیه یورو هستیم

عضو بانک مرکزی اروپا دی کاس: ما در مرحله تعریف ابزار جدید جهت مقابله با پراکندگی در ناحیه یورو هستیم

عضو بانک مرکزی اروپا دی کاس: ما در مرحله تعریف ابزار جدید جهت مقابله با پراکندگی در ناحیه یورو هستیم.

 

⭕️مهمترین فاکتور تعهد قاطع ECB برای مبارزه با خطرات بالقوه تجزیه مالی است.

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews