صدراعظم آلمان اولاو شولز: سلاح های بیشتری به اوکراین ارسال خواهیم کرد

صدراعظم آلمان اولاو شولز: سلاح های بیشتری به اوکراین ارسال خواهیم کرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews