صحبت های شب گذشته رئیس فدرال رزرو جیرو‌م پاول

صحبت های شب گذشته رئیس فدرال رزرو جیرو‌م پاول:

 

⭕️اینکه آیا می توان یک فرود نرم را اجرا کرد یا خیر ممکن است به عواملی بستگی داشته باشد که نتوان آنها را کنترل کرد، اما ابزارهایی برای کنترل تورم داریم و در نهایت اگر با تورم بالا برخورد نشود و ریشه دار شود دردناک تر خواهد بود.

 

⭕️ فکر می کنم افزایش نیم درصدی نرخ بهره در دو جلسه بعدی مناسب است و اگر اوضاع بهتر از حد انتظار شد، آماده انجام کارهای کمتری هستیم و همچنین در صورت بدتر شدن آماده انجام کارهای بیشتری هستیم.

 

⭕️ با آینده نگری کامل، بهتر بود نرخ ها را زودتر افزایش می دادیم.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews