شولتز صدراعظم آلمان: با توقف فوری واردات گاز از روسیه مخالف هستم

شولتز صدراعظم آلمان: با توقف فوری واردات گاز از روسیه مخالف هستم.

وی خاطرنشان می کند که اگر چراغ ها خاموش شود به هیچ کس کمکی نمی کند.

⭕️ در توقف واردات گاز و نفت روسیه پیشرفت خوبی داریم.

⭕️ در زمینه ممنوعیت واردات گاز و نفت روسیه در حال نزدیک شدن به نتایج خوبی هستیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews