• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • شرکت ملی نفت لیبی می گوید تولید فعلی نفت ۸۰۰ هزار بشکه در روز است و در بندر نفتی برگا وضع اضطراری اعلام کرده است

شرکت ملی نفت لیبی می گوید تولید فعلی نفت ۸۰۰ هزار بشکه در روز است و در بندر نفتی برگا وضع اضطراری اعلام کرده است

شرکت ملی نفت لیبی می گوید تولید فعلی نفت ۸۰۰ هزار بشکه در روز است و در بندر نفتی برگا وضع اضطراری اعلام کرده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews