شاخصPMI بخش تولیدی آلمان بالاتر از انتظارات

شاخصPMI بخش تولیدی آلمان

شاخصPMI بخش تولیدی آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که پیش بینی برای شاخص عدد ۵۶.۵ بود عدد ۵۸.۲🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۵۸.۴ بوده است.

بخش خدماتی شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۲ بود به عدد ۵۲.۴🔻 رسید.

دوره گذشته عدد ۵۶.۲ بوده است.

موسسه IHS Markit می گوید در ماه اکتبر رشد فعالیت های اقتصادی آلمان با افزایش قیمت ها همچنان در حال کند شدن می باشد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴


 

یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

نسخه مقدماتی شاخص مدیران خرید

تخمین اولیه اوضاع بخش خدمات یک کشور است.
جهت پیش بینی دقیق اطلاعات نهایی بخش خدماتی اندیکاتور PMI مورد استفاده قرار می گیرد.
داده های این شاخص بسیار مهم اقتصادی ماهانه توسط موسسه IHS Markit منتشر می شود.
این داده بر اساس نظرسنجی بیش از ۴۰۰ مدیر ارشد خرید انجام می شود. که شامل بخش‌های ارتباطات، حمل و‌نقل، مداخله کنندگان مالی، کسب و کارها، خدمات شخصی و… می شود.

این داده متغیر هایی همچون خروجی، سفارشات جدید، اشتغال و هزینه بخش های کلیدی را شامل می شود.
از آنجایی که این شاخص جز اندیکاتور های اولیه اقتصاد در هر ماه است، شواهدی از تغییر شرایط اقتصادی در آستانه آمار مقایسه ای دولت ارائه می کند که می تواند بر بازار ارز تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
این شاخص در برخی کشور ها مکمل بخش تولیدی است و بدین معناست که داده های موسسه Markit می تواند ماهانه ۲/۳ فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد.

بسته به ماهیت اقتصادی هر کشور سهم بخش خدماتی و تولیدی در اقتصاد آن می تواند تفاوت داشته باشد.
به طور مثال در انگلستان با توجه به خدمات محور بودن اقتصاد آن این داده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
عددی بالاتر از ۵۰ نشان از حرکت این بخش در قلمرو توسعه و رونق دارد حال آنکه عددی پایین تر از آن نشان دهنده رکود در این بخش است.

 

در این خبر می خوانید شاخصPMI بخش تولیدی آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که پیش بینی برای شاخص عدد ۵۶.۵ بود عدد ۵۸.۲🔺 منتشر شد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews