شاخص PMI خدماتی انگلستان ارزیابی نهایی ماه آپریل

شاخص PMI خدماتی انگلستان ارزیابی نهایی ماه آپریل

عدد واقعی ۵۸.۹🔺

عدد مورد انتظار ۵۸.۳

عدد قبلی ۵۸.۳

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews