شاخص هزینه مصرف کنندهHICP آلمان بالاتر از انتظارات

شاخص هزینه مصرف کنندهHICP آلمان در ارزیابی مقدماتی سالانه ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵.۴٪ بود به عدد ۶٪🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۴.۶٪ بوده است.

هزینه مصرف کننده CPI در ارزیابی ماهانه نوامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۴٪- بود عدد ۰.۲٪-🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

هزینه مصرف کننده CPI سالانه نوامبر نیز که انتظارات برای آن عدد ۵٪ بود عدد ۵.۲٪🔺 چاپ شد.

دوره گذشته عدد ۴.۵٪ بوده است.

📃بانک مرکزی اروپا پیش بینی میکند که تورم در ماه نوامبر به اوج خود رسیده و به مرور تا سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#Germany #CPI

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews