شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی نهایی سالانه مارس

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی نهایی سالانه مارس

عدد واقعی ۷.۴٪🔻

عدد مورد انتظار ۷.۵٪

عدد قبلی ۷.۵٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی نهایی سالانه مارس

عدد واقعی ۲.۹٪🔻

عدد مورد انتظار ۳٪

عدد قبلی ۳٪

📃ارزیابی نهایی اندکی پایین تر از گزارش مقدماتی بوده اما تورم ناحیه یورو همچنان به رکورد خود ادامه می دهد و در تغییرات ماهانه ۲.۴٪ است.

احتمالاً از این به بعد به دلیل گمانه زنی ها نسبت به «پیک تورم» تمرکز به آرامی به سمت اعداد ماهانه تغییر کند که می تواند منطقی تر باشد زیرا تورم ۶٪ یا ۷٪ به واقع تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.
واقعیت این است که هر دو مورد بسیار بالاتر از هدف تعیین شده توسط بانک های مرکزی اروپا یعنی هدف ۲٪ درصد هستند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews