شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان

خیابانی در انگلستان

شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان در ارزیابی سالیانه ماه ژانویه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۰.۷٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۶٪ بوده است.

نیز که پیش بینی ها برای آن عدد ۱.۳٪ بود به عدد ۱.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۴٪ بوده است.

 

پوند انگلستان به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

سیگنال جفت ارز GBP/JPY
سیگنال جفت ارز GBP/JPY

 

هزینه مصرف کننده انگلستان چیست؟

مشخصه ای است که میانگین وزنی قیمت کالاهای مصرفی و خدمات نظیر حمل و نقل، مراقبت های پزشکی و غذا را ارزیابی می کند.
با استفاده از تغیرات قیمت برای هر یک از کالاها و میانگین آنها مورد محاسبه قرار می گیرد.
از این تغییرات جهت بررسی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی استفاده می شود.
شاخص هزینه مصرف کننده یا همانCPI یکی از پر کاربردترین داده ها برای تشخیص دوره های فشارهای تورمی یا ضد تورمی می باشد.
متوسط تغییر قیمت ها در مدتی که مصرف کننده بابت خدمات یا کالایی هزینه می کند مورد سنجش این شاخص قرار می گیرد که به طور رایج تورم شناخته می شود.
بر این اساس قدرت خرید واحد پولی یک کشور اندازه گیری می شود.
این اندیکاتور به طور عمده معیاری است برای سنجش تورم و نشان دهنده اثربخشی سیاست های اقتصادی دولتها می باشد.
بهای مصرف کننده و مولفه های آن حکم تعدیل کننده برای شاخص های اقتصادی را دارند.
این اندیکاتور اقتصادی تغییرات قیمتی را در یک کشور به دولت، کسب و کارها و مردم آنجا نشان می دهد تا در تصمیم گیری های اقتصادی خود از آن استفاده کنند.

باید توجه داشت که بانک های مرکزی کشور ها هدف گذاری تورمی دارند و به همین دلیل رصد کردن داده های CPI حائز اهمیت است. که می تواند در تعیین سیاست های بعدی اعم از انبساطی و انقباضی و یا عدم تغییر سیاست ها تاثیر گذار باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews