شاخص هزینه مصرف کننده آلمان تغییرات ماهانه آوریل

شاخص هزینه مصرف کننده آلمان تغییرات ماهانه آوریل

عدد واقعی ۰.۸٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۲.۵٪

شاخص هزینه مصرف کننده HICP ارزیابی سالانه آوریل

عدد واقعی ۷.۸٪🔺

عدد مورد انتظار ۷.۶٪

عدد قبلی ۷.۶٪

📃ممکن است این بیشترین افزایش نباشد اما تورم سالانه آلمان در ماه آوریل مجدد رشد کرده و این همچنان فشار بیشتری را بر بانک مرکزی اروپا اعمال می‌کند.
در حالیکه عوامل خاصی در ناحیه یورو وجود دارد که نشان می دهد تورم ممکن است به اوج خود برسد با این حال به نظر نمی رسد که هنوز در آلمان چنین باشد و به نظر نمی رسد که حداقل به شکل قابل توجهی شاهد کاهش فشار قیمت ها باشیم.

دو عامل اصلی بار دیگر افزایش قیمت انرژی و همچنین افزایش قیمت مواد خام است که با اختلالات زنجیره تأمین مواجه شده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews