شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۱.۴٪

عدد مورد انتظار ۱.۱٪

عدد قبلی ۰.۸٪

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews