شاخص هزینه تولید کننده آلمان ارزیابی ماه مارس

شاخص هزینه تولید کننده آلمان ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۴.۹٪🔺

عدد مورد انتظار ۲.۷٪

عدد قبلی ۱.۴٪

📃 جهش قابل توجه در هزینه های تولیدکننده چراکه شاهد تأثیر جنگ روسیه و اوکراین هستیم. جهش اصلی ناشی از قیمت انرژی است که در ماه مارس و در معیارسالانه ۸۳.۸ درصد در مقایسه با ۱۰.۴ درصد سالانه فوریه افزایش داشته است.
اما در مجموع افزایش قیمت در کالاهای واسطه ای، کالاهای مصرفی بی دوام، کالاهای مصرفی بادوام و همچنین کالاهای سرمایه ای مشاهده می شود که نشان از فشار های تورمی بالا دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews