شاخص نوسازی ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

شاخص نوسازی ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۱.۷۹۳M🔺

عدد مورد انتظار ۱.۷۴M

عدد قبلی ۱.۷۸۸M

شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۱.۸۷۳M🔺

عدد مورد انتظار ۱.۸۳M

عدد قبلی ۱.۸۶M

📃این یک چرخه جدید برای نوسازی است و با وجود تمامی مشکلات زنجیره تأمین مارجین ها همچنان بالاست و سازندگان در تلاش برای ساخت هستند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews