شاخص نظر سنجی تولیدی ایالت امپایر ارزیابی ماه آوریل

شاخص نظر سنجی تولیدی ایالت امپایر ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۲۴.۶🔺

عدد مورد انتظار ۰.۹

عدد قبلی ۱۱.۸-

📃یک گزارش مثبت دیگر از منظر داده های رشد که می تواند به کاهش نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصادی کمک کند.
نکته قابل توجه در راهنمای پیش رو این است که اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان همچنان انتظار دارند که قیمت های پرداخت شده در قیمت های دریافتی طی شش ماه آینده بالاتر باشد. نگرانی در مورد تداوم تورم همراه با افزایش انتظارات تورمی، این اعداد را نگران کننده می کند.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews