شاخص نرخ بیکاری انگلستان مطابق انتظارات

شاخص نرخ بیکاری انگلستان

شاخص نرخ بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۴.۲٪ بود به عدد ۴.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۴.۳٪ بوده است.

شاخص تغییرات بیکاری که پیش بینی برای آن عدد ۳۱.۵K- بود عدد ۴۹.۸K-🔻 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۱۴.۹K- بوده است.

شاخص متوسط رشد دستمزد همراه مزایا که انتظارات برای آن عدد ۴.۶٪ بود عدد ۴.۹٪🔺 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۵.۸٪ بوده است.

تغییرات اشتغال ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۲۲۸K عدد ۱۴۹K🔻 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۲۴۷K بوده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#UK #GBP


شاخص پوند به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

 

سیگنال جفت ارز GBP/JPY
سیگنال جفت ارز GBP/JPY

نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری ، درصد نیروی بی‌کار را نشان میدهد . این یک شاخص پس رو است ، به این معنی که به طور کلی در پی تغییر شرایط اقتصادی ، به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی ، بالا و پایین می‌رود . هنگامی که اقتصاد به شکل رکود درآمد و تعداد مشاغل کاهش یابد، انتظار می‌رود نرخ بیکاری بالا رود .

درصورتی که اقتصاد با نرخ سالم رشد می‌کند و مشاغل نسبتا ً فراوان هستند ، انتظار می‌رود که این شاخص سقوط کند.
محاسبه نرخ بیکاری
نرخ رسمی بیکاری زیر ۳ سال در نظر گرفته می‌شود . این سازمان افراد بی‌کار را به عنوان افرادی تعریف می‌کند که حاضر و در دسترس هستند و فعالانه در عرض چهار هفته گذشته به دنبال کار می گردند.
برای محاسبه نرخ بیکاری ، تعداد افراد بی‌کار به تعداد افراد شاغل (نیروی کار) تقسیم می‌شود که از همه افراد شاغل و بی‌کار تشکیل شده‌است. نسبت به عنوان درصد بیان می‌شود.
بسیاری از افرادی که دوست دارند کار کنند اما نمی‌توانند ( به دلیل معلولیت جسمانی ) پس از جستجوی کار ، دلسرد شوندبی‌کار در نظر گرفته نمی‌شوند، چون آن‌ها هم استخدام نمی‌شوند. آن‌ها به عنوان خارج از نیروی کار طبقه‌بندی می‌شوند. منتقدان این رویکرد را به عنوان تصویری منصفانه از نیروی کار می‌دانند.

 

در این خبر می خوانید شاخص نرخ بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۴.۲٪ بود به عدد ۴.۲٪ رسید.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews