شاخص نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه مارس

شاخص نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه مارس

 

عدد واقعی ۳.۷٪🔻

 

عدد مورد انتظار ۳.۸٪

 

عدد قبلی ۳.۸٪

 

شاخص تغییرات بیکاری انگلستان

 

عدد واقعی ۵۶.۹K-🔺

 

عدد مورد انتظار ۴۲.۳K-

 

عدد قبلی ۴۶.۹K-

 

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه مزایا

 

عدد واقعی ۷٪🔺

 

عدد مورد انتظار ۵.۴٪

 

عدد قبلی ۵.۴٪

 

 

شاخص تغییرات اشتغال

 

عدد واقعی ۸۳K🔺

 

عدد مورد انتظار ۵K

 

عدد قبلی ۱۰K

 

📃نرخ اشتغال بریتانیا با ۰.۱ درصد افزایش به ۷۵.۷ درصد رسیده است، اما در حال حاضر همچنان پایین تر از سطح قبل از پاندمی است. تعداد کارکنانی که حقوق و دستمزد در یافت می کنند با ۱۲۱۰۰۰ افزایش به رکورد ۲۹.۵ میلیون نفر رسید.

در همین حال نرخ بیکاری بیشتر کاهش پیدا کرد و برای اولین بار، تعداد بیکاران کمتری نسبت به مشاغل خالی در بریتانیا وجود دارد، علیرغم اینکه این تعداد به رکورد ۱۲۹۵۰۰۰ نفر در سه ماه فوریه تا آوریل رسیده است.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews