شاخص نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه فوریه

شاخص نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه فوریه

 

عدد واقعی ۳.۸٪🔻

 

عدد مورد انتظار ۳.۹٪

 

عدد قبلی ۳.۹٪

 

شاخص تغییرات بیکاری

 

عدد واقعی ۴۶.۹K-🔻

 

عدد مورد انتظار ۴۱.۱K-

 

عدد قبلی ۴۸.۱K-

 

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه مزایا

 

عدد واقعی ۵.۴٪

 

عدد مورد انتظار ۵.۴٪

 

عدد قبلی ۴.۸٪

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews