شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز انگلستان ارزیابی ماه آوریل

شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز انگلستان ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۵۸.۲🔺

عدد مورد انتظار ۵۸

عدد قبلی ۵۹.۱

📃فعالیت ساخت‌وساز بریتانیا در سال جاری به ضعیف‌ترین سطح خود تاکنون کاهش یافته است زیرا افزایش هزینه‌ها و عدم اطمینان اقتصادی به تقاضا آسیب زده است.
قابل توجه می باشد که پیش‌بینی‌های رشد به کمترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews