شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده

عدد واقعی ۲۰۰K🔺

عدد مورد انتظار ۱۸۰K

عدد قبلی ۱۸۰K

هزینه های کار ارزیابی فصلی فصل اول

عدد واقعی ۱۱.۶٪🔺

عدد مورد انتظار ۹.۹٪

عدد قبلی ۰.۹٪

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews