شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده

عدد واقعی ۱۸۴K🔺

عدد مورد انتظار ۱۷۷K

عدد قبلی ۱۸۵K

شاخص نظرسنجی تولیدی ایالت فیلادلفیا ارزیابی ماه آوریل

عدد واقعی ۱۷.۶🔻

عدد مورد انتظار ۲۱

عدد قبلی ۲۷.۴

📃در گزارش نظر سنجی Philly Fed علیرغم تعدیل قیمت بنزین در ماه جاری شاخص هزینه های پرداخت شده همچنان به رشد خود ادامه داده است.
از طرفی شاخص با عددی پایین تر از انتظارات همراه بود که این امر می تواند در راستای چشم انداز رشد اقتصادی کمی تصویر را با توجه به ارقام خوب خرده فروشی و تولیدات صنعتی اخیر، میکس کند.
با بررسی عمیق‌تر این گزارش نشانه‌هایی از بهبود زنجیره‌های تأمین در سفارش‌های پر نشده وجود دارد و زمان تحویل ها در حالیکه ذخایر در حال بهبود است به سرعت کاهش می‌یابد.
.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews