شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژوئن)

🇩🇪شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژوئن)

 

واقعی:92.3 🔻

پیش بینی: 92.9

قبلی: 93.0

 

 

🇩🇪شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (ژوئن)

 

واقعی: 99.3🔺

پیش بینی: 99.1

قبلی: 99.5

 

🇩🇪شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (ژوئن)

 

واقعی: 85.8🔻

پیش بینی: 87.4

قبلی: 86.9

 

🔴اقتصاددانان موسسه IFO : نگرانی در مورد اقتصاد آلمان در حال افزایش است.

 

⭕️شاخص صنعت و خرده فروشی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

 

⭕️با وجود افزایش عدم اطمینان، در حال حاضر هیچ نشانه ای از رکود وجود ندارد.

 

⭕️تهدید کمبود گاز، عدم اطمینان شرکت ها را افزایش داده است.

 

⭕️تنگناها در صنعت، همچنین در خرده فروشی، اندکی بهبود یافته است.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews